SPOTKANIE Z POWSTAŃCEM


Dnia 14 kwietnia 2015 r. naszą szkołę odwiedził uczestnik powstania warszawskiego Pan Jerzy Grzelak (ur.1935 r.), który związany jest ze Środowiskiem Żołnierzy Pułku AK „Baszta” i innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych. Pan Grzelak pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Współpracy z Młodzieżą.

Uczniowie i nauczyciele licznie zgromadzeni na sali gimnastycznej wysłuchali interesujących, osobistych wspomnień oraz przemyśleń Naszego Gościa dotyczących refleksji o trudnych czasach okupacji hitlerowskiej i o powstaniu warszawskim. Spotkanie było wzbogacone utworami muzycznymi – „Marsz Mokotowa”, „Piosenka o mojej Warszawie” oraz ciekawym filmem dydaktycznym o losach dzieci i młodzieży w powstaniu warszawskim. Zebrani mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy. Otrzymali też od Pana Grzelaka pamiątkowe kalendarzyki z powstańczą symboliką. Pan Jerzy Grzelak został pożegnany wielkimi brawami. Przedstawiciel rady pedagogicznej wręczył mu dyplom z podziękowaniami od Dyrekcji Szkoły.


Powrót