Polsko-ukraińsko-niemieckie spotkania w Krzyżowej


Spotkanie młodzieży odbywało się w dniach 12-16. 01. 2015 r. w miejscowości Krzyżowa pod Wrocławiem. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Krzyżowa. Brały w nim udział łącznie 54 osoby (wraz z opiekunami) - 17 osób z Polski, 20 osób z Niemiec i 10 osób z Ukrainy.

Pierwszego dnia, po przyjeździe na miejsce i zakwaterowaniu w recepcji, odbyło się spotkanie powitalne, na którym przedstawicielka Fundacji - Simmone - zaprezentowała program pobytu i regulamin ośrodka. Następnego dnia do południa miały miejsce gry zapoznawcze i animacje językowe oraz podchody po Krzyżowej. Po południu uczestnicy wzięli udział w quizie "Co wiemy o naszych krajach", zaś wieczorem mmłodzież została zaangażowana do przygotowania wieczoru talentów. We środę, 14. stycznia miała miejsce wspólna wycieczka do Wrocławia, podczas której młodzież uczestniczyła w przygotowanych przez przedstawicielkę Fundacji podchodach. Wieczorem odbywały się różne zajęcia sportowe. We czwartek młodzież uczestniczyła w warsztatach na temat tożsamości i grach kooperacyjnych. Wieczorem mieliśmy okazję zapoznać się z historią rodziny von Moltke, byłych właścicieli majątku w Krzyżowej. Po kolacji odbyła się impreza pożegnalna - dyskoteka. Następnego dnia przed południem miało miejsce spotkanie pożegnalne. Późnym wieczorem powróciliśmy do Warszawy.


Powrót