ROZRYWKI MATEMATYCZNE 2016


W dniu 01.03.2016r. odbył się szkolny etap konkursu „Rozrywki matematyczne 2016”. ZSHTG reprezentowało 29 dwuosobowych zespołów. Celem konkursu było kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i spostrzegawczości, kształtowanie umiejętności czytania poleceń ze zrozumieniem, popularyzacja rozrywek matematycznych wśród młodzieży oraz kształtowanie umiejętności pracy w grupie – skutecznego komunikowania się, dobrej organizacji pracy. Zwycięskie pary wezmą udział w finale, który odbędzie się w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie. Opiekę nad konkursem sprawowała pani Magdalena Czarnecka.

W dniu 01.04.2016r. zostały wręczone nagrody w konkursie „Rozrywki matematyczne 2016”. Wyróżnienie otrzymali uczniowie klasy 3HO: Makowska Anna i Lewandrowski Adam.


Powrót