Podsumowanie projektu "Smakując Andaluzję"

W dniu 17.11.2016r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Erasmus+ „Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe”. Wśród zaproszonych gości byli: pan Krzysztof Skolimowski wiceburmistrza Mokotowa oraz pani Anna Jurek dyrektor LXIII Liceum im. L. Kossutha. Nasi stażyści otrzymali upragnione Certyfikaty Europass Mobility oraz ECVET.

Jako pierwsza głos zabrała dyrektor szkoły pani Bogusława Pieńkowska witając gości, rodziców, grono pedagogiczne oraz uczniów. Następnie pani Marzena Brzezińska, koordynator projektu omówiła główne założenia akcji Kształcenie i szkolenie zawodowe Erasmus+. W dalszej części nasi uczniowie przedstawili prezentację końcową projektu opowiadając o swoich praktykach, programie kulturalnym, odwiedzanych miejscach, zabytkach oraz formach spędzania czasu wolnego. Po wręczeniu certyfikatów pan Marcin Zimbicki zaprezentował ewaluację końcową projektu. Zwieńczeniem uroczystości był poczęstunek przygotowany przez stażystów składający się z potraw kuchni hiszpańskiej.

Bardzo dziękujemy całej społeczności szkolnej za pomoc w przygotowaniu uroczystości.


Powrót