Spotkanie w Krzyżowej, styczeń 2013 r.
Das Projekt des deutsch- polnischen Austausches


W dniach 19-23.01.2013 r. w Krzyżowej koło Wrocławia odbyło się polsko-niemieckie spotkanie młodzieży; 18 uczniów z ZSHTG nr 1 wraz z grupą 20 uczniów ze szkoły Hermann-Hesse-Schule z Berlina prowadziła dyskusję na temat historii, wymieniała poglądy, zawiązywała znajomosci.

W Krzyżowej ma siedzibę Fundacja Dla Porozumienia Europejskiego. To symboliczne dla polsko- niemieckiego pojednania miejsce stanowi centrum spotkań i dialogu młodych ludzi z Polski, Niemiec, Ukrainy czy Hiszpanii; to tu młodzi Europejczycy uczą się otwartości i umiejętności komunikacji; są ciekawi świata i siebie nawzajem. Fundacja, jak i projekt wymiany były wspierane finansowano przez władze ustawodawcze Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec- Sejm oraz Bundestag. Młodzież, w ramach spotkania, uczestniczyła w bilingualnych ( polsko- niemieckich) zajęciach prowadzonych przez panią Susanne Schade. Były to gry zapoznawcze, integracyjne i kooperacyjne sytuacje, animacje językowe oraz warsztaty historyczne i kreatywne.

W programie spotkania organizatorzy przewidzieli również jednodniową wycieczkę do Świdnicy i Wrocławia. W Świdnicy uczniowie zwiedzili Kościół Pokoju, a we Wrocławiu wzięli udział w grze terenowej po „breslauskiej” starówce. Zasady gry opierały się przede wszystkim na integracji i pracy w mieszanych 4-5 osobowych grupach. Zadaniem grup było odnalezienie punktów kontrolnych, udokumentowanie dotarcia do wyznaczonych miejsc i powrót do bazy. Niezapomniane emocje wywołał wśród uczestników wieczór prezentacji, podczas którego uczestnicy prezentowali swoje miasta, szkoły oraz wybrane przez siebie tańce polonez oraz turecki taniec weselny, do bardzo szybko cała grupa się dołączyła. Już pierwszego dnia nastąpiła szybka integracja i pełne porozumienie, przełamane zostały bariery językowe. W salach i na korytarzu słychać było język niemiecki, polski, angielski, turecki. Dni mijały, jak jedna chwila. Piątego dnia trudno się było rozstać.

Nad projektem spotkania pracowali od października 2012 nauczyciele: Andrzej Sosnowski i Henryka Stępniak, która wspólnie z pedagog Joanną Osińską, sprawowała bezpośrednią opiekę nad grupą uczniów w Krzyżowej.


Powrót