ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYSKI
ODZNACZENIE HONOROWE

Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr 1 jako placówkę szczególnie troszczącą się o rozwój turystyki na Mazowszu, uhonorowano odznaką "Za Zasługi dla Turystyki" Ministerstwa Sportu i Turystyki. W grupie indywidualnie wyróżnionych znalazła się p. Maria Peć, zastępca dyrektora szkoły.

Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Turystyki" to polskie odznaczenie cywilne nadawane obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych oraz organizacjom lub innym instytucjom w kraju i za granicą w uznaniu ich zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianiu współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Możemy być zatem dumni, że jesteśmy częścią tak znakomitego towarzystwa.Powrót