Europejskie Stowarzyszenie Szkół
Hotelarsko-Turystycznych

Association Europeenne des Ecoles
d'Hotellerie et de Tourisme:


 •  Szkoła Policealna nr 13 jest członkiem AEHT od 1993 roku. Stowarzyszenie, z siedzibą w Luksemburg, skupia 360 szkół o profilu hotelarsko-turystycznym z 38 krajów. Szkoła Policealna nr 13 jako pierwsza z polskich szkół wstąpiła do tak prestiżowego stowarzyszenia. Aktualnie jest reprezentantem krajowym w AEHT dla 16 innych polskich szkół.


 •  AEHT ma za zadanie otworzyć przede wszystkim szkoły na Europę:


  •  promując kontakty pomiędzy uczniami i nauczycielami w celu nawiązania daleko idącej współpracy w ramach wymian, stażów i udziału w europejskich programach edukacyjnych,

  •  integrując młodzież i nauczycieli z różnych krajów w celu celebrowania tradycji bożonarodzeniowych zarówno w dziedzinie gastronomii i dziedzictwa kulturowego,
  •  doskonaląc warsztat zawodowy uczniów poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursy międzynarodowe z zakresu hotelarstwa, turystyki, gastronomii podczas Międzynarodowych Spotkań - Rencontres Annuelles (co roku w innym kraju),
  •  doskonaląc warsztat zawodowy nauczycieli poprzez organizowanie seminariów, konferencji, staży,
  •  wzmacniając współpracę pomiędzy szkołami i przedsiębiorcami.

 •   Międzynarodowe Spotkania - Renconrtes Annuelles.


 •   Boże Narodzenie w Europie - Noel en Europe.


 •   Warsztaty, seminaria, konferencje z naszym udziałem:

  •  AEHT szczyci się długą tradycją w organizowaniu seminariów i warsztatów na temat tradycyjnych kuchni i regionalnych specjalności. Kulinaria 2004 - we wrześniu 2004 roku jedno z takich spotkań odbyło się w Polsce i zostało zorganizowane przez Szkołę Policealną z inicjatywy pani dyrektor Bogusławy Pieńkowskiej. Ekipa organizacyjna przygotowała wydarzenie nie tylko wysoce pouczające, ale też bardzo przyjemne. W seminarium wzięli udział przedstawiciele szkół hotelarskich z całej Europy: Czech, Węgier, Włoch, Polski, Słowacji, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii.

Powrót