Dyrektor mgr Bogusława Pieńkowska

  •  Stabilna kadra nauczycielska, podnosząca kwalifikacje zawodowe w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych, gwarantuje wysoki poziom nauczania.


  •  Nauczyciele przygotowują młodzież do pracy zawodowej zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem gospodarki rynkowej i wymaganiami szybko rozwijającego się przemysłu turystycznego.

Bogusława Pieńkowska - dyrektor szkoły
Adam Gardyna - wicedyrektor szkoły
Iwona Michniewicz - wicedyrektor szkoły

Aneta Kwiecińska - kierownik szkolenia praktycznego
Małgorzata Mirska - kierownik szkolenia praktycznego
Sabina Zalewska - pedagog szkolny
Arnolda Janicka - psycholog szkolny
Beata Michalik - biblioteka
Emanuela Łątkowska - biblioteka
Barbara Zabel - pielęgniarka

KOMISJA HUMANISTYCZNA
Krzysztof Biegała - przewodniczący
Marcin Zimbicki
Dominik Koza
Krysyna Lechnio
Łukasz Stefaniak
Marcin Ślaski
Ireneusz Poniński
Renata Żurawska

KOMISJA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
Małgorzata Mierzejewska - Krupińska - przewodnicząca
Jan Fabisiak
Grażyna Mikołajewska - Golańska
Małgorzata Popczyk
Karpińska Kinga
Monika Gargol
Halina Kowalska
Sylwia Mikołajczyk

KOMISJA JĘZYKÓW OBCYCH
Arkadiusz Syrokomski - przewodniczący
Magdalena Waglowska-Krzciuk
Tamara Lukyanchenko
Maria Rejmer
Renata Kazimierczuk
Bernadeta Minakowska-Koca
Kinga Zaremba
Małgorzata Zieja
Bogusława Pieńkowska
Anna Szałek
Renata Borkowska
Tamara Murcia

KOMISJA GASTRONOMICZNA
Katarzyna Garlej - Majewska - przewodnicząca
Bożena Granecka-Wrzosek
Hanna Giżyńska
Magdalena Siewierska
Anna Trzeciak
Damian Kawka

KOMISJA HOTELARSKO - TURYSTYCZNA
Adam Gardyna - przewodniczący
Katarzyna Bobko
Zofia Dziubak-Komuda
Centkowski Lechosław
Krzysztof Kowalczyk
Łęczycka Aleksandra
Aneta Kwiecińska
Iwona Michniewicz
Marzena Brzezińska
Gajewska Agnieszka
Jolanta Kitura
Katarzyna Jóźwik-Kaliszewska

KOMISJA SPORTOWA
Sylwester Kołyska - przewodniczący
Małgorzata Mirska
Leszek Pałczyński
Damian Kawka
Ireneusz Kobrzycki
Czesław Skraba

ADMINISTRACJA
Agnieszka Cyngot - kierownik gospodarczy
Joanna Czesuch - kadry
Sławomir Lipiński - księgowość
Blanka Staszczuk - sekretariat
Jolanta Piskorska - sekretariat
Powrót |