OLIMPIADA WIEDZY HOTELARSKIEJ 2011

Wtorek 11 stycznia o godzinie 12.00 rozpoczynają się zawody II etapu Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. To już 3 raz Zespół Szkół Hotelarsko Turystyczno Gastronomicznych Nr 1 gościł w swoich progach 45 uczestników z województw: mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego. Każdy z uczestników rozpoczyna zmagania nie tylko z przygotowanymi 80 zadaniami, ale także z 90 szybko upływającymi minutami. Zdenerwowanie wisi w powietrzu do czasu, aż sekretarz etapu okręgowego p. Maria Peć wyjaśnia regulamin i zasady przebiegu zmagań. Pani Edyta Gulińska - przewodnicząca etapu w imieniu wszystkich członków jury składa uczestnikom życzenia przysłowiowego "połamania pióra". Należy w tym miejscu zauważyć, że po raz pierwszy szkoła nasza wystawiła 2-ch swoich przedstawicieli. Były to uczenice 3 klasy - Aneta Kostka oraz Sandra Lusawa.


Powrót