Profile klas pierwszych 2017/2018Technikum:

  •   Technik Hotelarstwa - język angielski i niemiecki;


  •   Technik Obsługi Turystycznej - język angielski i hiszpański;


  •  Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - język angielski
    i francuski.


Szkoła branżowa I stopnia:

  •   Kucharz - język angielski.