WYSTAWA MALARSKA

Dnia 29 listopada odbyła się w naszej szkole wystawa prac malarskich autorstwa pani Katarzyny Małek połączona z jazzowym koncertem Ewy Kuś. Wydarzenie zostało zorganizowane na okoliczność finałowej akcji charytatywnej dla podopiecznej „Fundacji Pomóż i Ty” Justyny Niedziałek na zakup specjalistycznej protezy palców.

Wystawa zatytułowana „Różne oblicza kobiety” wzbudziła ogromne zainteresowanie naszych uczniów, szczególnie, że każdy z nas mógł osobiście porozmawiać z artystką, zapytać o ciekawy szczegół z życia i twórczości pani Katarzyny Małek. Cykl obrazów, które zostały zaprezentowane, to przepiękne, wielkoformatowe autoportrety zatytułowane Femmefatale – Kobieta niebezpieczna, Kobieta matka iFammefragile – Kobieta delikatna i krucha. Artystka wyraźnie zainspirowana jest dziełami secesyjnymi: Gustawa Klimta, Alfonsa Muchy czy też Stanisława Wyspiańskiego. Celem pracy autorki było ukazanie bogactwa kobiecej osobowości, jej siły, niezależności, a zarazem delikatności. Odniesienie do dzieł mistrzów wyraża się w charakterze tła, barw i symboliki. Obrazy wykonane są na płótnie techniką akrylu. Uzupełnienie wystawy stanowią niezwykłe pejzaże przedstawiające bagna. W cyklu mokradeł, autorka czerpie z dorobku impresjonizmu, a szczególną fascynacją otacza twórczość Clauda Moneta. Bagna Katarzyny Małek są ciemne, niebezpieczne, oddają niezwykle tajemniczą aurę i bardzo odmienne nastroje autorki.

Katarzyny Małek maluje od 11 lat. Swoją pasję odkryła bardzo późno. Początkowo kształciła się w zawodzie cukiernika w szkole na Majdańskiej, potem kontynuowała naukę w technikum chemicznym, następnie ukończyła studia licencjackie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Jest też absolwentką studiów magisterskich na kierunku Misjologia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją przyszłość wiąże z pracą naukową i religioznawstwem. Była to pierwsza wizyta malarki w naszej szkole, dwa dni później pani Małek przeprowadziła cykl spotkań z kilkunastoma klasami, które mają w programie wiedzę o kulturze. Mamy też nadzieję, że od tej pory pani Katarzyna Małek będzie naszym częstym gościem, ponieważ jest niezwykle ciekawą i wrażliwą postacią, która u wielu uczniów wzbudziła nieocenioną refleksję, że warto mieć marzenia


Powrót