Wielkość tekstu:

Projekty

PO WER 2020-2022

1 września 2020 r. rozpoczął się dla uczniów klas drugich i trzecich po gimnazjum unijny projekt wspierający kształcenie zawodowe:

POWER "Współcześni Kolumbowie. Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej" nr 2020-1-PL01-KA102- 080636.

W projekcie wzięło udział 30 uczniów w przedziale wiekowym 16 - 19 lat kształcących się w zawodach technik organizacji turystyki, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt w hiszpańskiej Maladze zakładał realizację miesięcznej praktyki zawodowej dla dwóch grup – grupa pierwsza wyjechała na przełomie czerwca i lipca 2021 roku, a grupa druga na przełomie maja i czerwca 2022 roku. Uczniom towarzyszyło 2 nauczycieli.

Głównym celem projektu jest umożliwienie uczniom zdobycia umiejętności i kompetencji dotyczących praktycznego wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy teoretycznej, a także poznanie nowych tendencji w rozwoju turystyki, hotelarstwa oraz gastronomii. Uczniowie tych trzech kierunków, tak ściśle powiązanych ze sobą, będą mieli okazję obserwować rozwój turystyki edukacyjnej, kulinarnej czy tematycznej, a jednocześnie przyjrzeć się z bliska dobrym praktykom służącym ochronie środowiska, które staje się priorytetem w kontekście zachodzących zmian klimatycznych.

Projekt rozwija kompetencje kluczowe w zakresie nauki języków obcych, ICT, umiejętności społecznych oraz ekspresji kulturalnej. Odbyły się spotkania studyjne, podczas których uczniowie wymienili się doświadczeniem zawodowym, uczyli się języka hiszpańskiego z native speakerem, zwiedzali Granadę, Cordobę, Rondę poznając zabytki i specyfikę regionu.

Celami szczegółowymi projektu jest zdobycie przez uczniów wiedzy, kompetencji i umiejętności zawodowych, takich jak poznanie produktu lokalnego oraz jego promocja; zapoznanie z kuchnią regionalną; poznanie oferty hotelowej; kompleksowa obsługa klienta; umiejętne posługiwanie się materiałami branżowymi takimi jak karty menu, ulotki promocyjne czy przewodniki; udzielanie informacji; poznanie hiszpańskiej kultury; swobodne posługiwanie się językiem obcym (angielskim i hiszpańskim) w zakresie słownictwa zawodowego; rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych.  Projekt jest odpowiedzią na potrzeby uczniów w kontekście wymagań przyszłych pracodawców.

Realizacja programu kulturowego wpływa na wzrost wzajemnego zrozumienia odmiennych kultur organizacyjnych, stylu życia i tolerancji. Poszerza także horyzonty myślowe, zarówno w bezpośrednim otoczeniu uczestnika projektu, jak również w środowisku lokalnym podczas targów edukacyjnych, dni otwartych oraz za pomocą tzw. marketingu szeptanego.

Realizacja projektu daje szanse na doświadczenie i optymizm w spoglądaniu na przyszłość zawodową, a kultywowanie takich wartości jak demokracja, równość, aktywność obywatelska stanie się częścią ich życia zawodowego i osobistego. Działając perspektywicznie i długofalowo zrealizowany staż zagraniczny zachęca pracodawców do zatrudnienia uczestników posiadających międzynarodowe doświadczenie zawodowe, fachową wiedzę, otwartość na podnoszenie kompetencji, komunikatywność oraz wysokie kompetencje społeczne.