Wielkość tekstu:

O szkole

Historia szkoły

Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne Nr 21 w Warszawie jest szkołą publiczną o ponad 45 - letniej tradycji. Pozycja szkoły to przede wszystkim wynik systematycznej pracy przez długie lata: ponad 60 nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych, ponad 15 tysięcy absolwentów pracujących w warszawskich hotelach, biurach podróży i zakładach gastronomicznych, realizujących swoje pasje również w innych branżach zawodowych.

Szkoła powstała w 1973 r. z Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16 i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 przy ul. Siennej. Powstał wtedy Zespół Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych Nr 8, a w nim mieściły się: Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna dla Pracujących, Technikum Gastronomiczne dla Pracujących Nr 1 oraz Policealne Studium Gospodarcze z Wydziałem Wieczorowym oraz Wydział dla Pracujących Policealnego Studium Zawodowego Nr 8.

W latach 1977 – 1981 (28.02.1977r – 16.06.1981r) Zespół Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych składał się z następujących jednostek:

  • Policealne Studium Zawodowe Nr 8;
  • Wydział Wieczorowy Policealnego Studium Nr 8
  • Średnie Studium Zawodowe nr 18, po ukończeniu którego młodzież przystępowała do matury.

W roku 1981 przekształciły się one kolejno na Policealne Studium Hotelarsko- Turystyczne oraz Policealne Studium Gastronomiczne dla Pracujących.

W 1993 r. szkoła została przyjęta do Stowarzyszenia Europejskich Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych Association of European Hotel and Tourism Schools (AEHT). W ramach działalności tego Stowarzyszenia młodzież uczestniczy w Międzynarodowych konkursach z zakresu hotelarstwa, turystyki i gastronomii.

Współpraca z École Hôtelière Jean Drouant w Paryżu zaowocowała wizytą Pani Bernadette Chirac, która była przewodniczącą tego stowarzyszenia. Małżonce Prezydenta Francji towarzyszyła żona Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Jolanta Kwaśniewska. Goście zwiedzili szkołę i spotykali się z uczniami. Małżonki Prezydentów poproszone zostały o wykonanie sałatek z przygotowanych przez uczniów produktów. Przepisy na surówkę warzywną „Bernadette” i sałatkę owocowa „Yolande” odnotowane zostały w Kronice Szkoły. Zdaniem Pani Chirac „metodyka odgrywa niezwykle ważną rolę w nauczaniu zawodu, a międzynarodowe kontakty szkoły stanowią jej istotny element”.

W 1997 r. szkoła nawiązała kontakt ze szkoła hotelarską w Sainte Savine (Francja). Wspólnie realizowany był projekt Edukacyjny „LINGUA E” w ramach programu SOKRATES. W tym samym czasie rozpoczęto przygotowania do współpracy ze szkołami hotelarsko-gastronomicznymi z Francji, Włoch, Niemiec i Szwecji w ramach programu COMENIUS (Fundacja Rozwoju Systemu edukacji Programu Sokrates) na temat „Europa przy wspólnym stole”.

1 września 2005r. ponadpodstawową Szkołę Policealną pod nazwą Policealne Studium Hotelarsko-Turystyczne w Warszawie przekształcono w ponadgimnazjalną szkołę policealną pod nazwą Szkoła Policealna nr 13 w Warszawie.

Od 1 września 2008 r. szkoła przekształciła się w Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych Nr 1, w ramach którego mieściło się technikum oraz Policealna Szkoła dla Dorosłych Nr 13.

1 września 2012r. powołano w ramach ZSHTG nr 1 Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 64, która funkcjonowała do 31.08.2020r.

Od 1.09.2020 roku ZSHTG nr 1 funkcjonuje już tylko jako Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21.

Obecnie szkoła kształci w następujących kierunkach:

  • Technik hotelarstwa;
  • Technik organizacji turystyki;
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej szkoła szczyci się realizacją projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów i nauczycieli, wspierających kształcenie zawodowe na poziomie europejskim, kompetencje językowe i społeczne a także wzbogacające ofertę kształcenia ogólnego. Szczegółowe informacje w dedykowanej zakładce. Zapraszamy!

Absolwentów szkoły można spotkać wszędzie – w hotelach, biurach podróży, liniach lotniczych. Pracują jako piloci wycieczek krajowych i zagranicznych, hostessy w ambasadach polskich i innych państw, w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego, w firmach i spółkach krajowych i zagranicznych.

Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w warszawskim środowisku branżowym.