Wielkość tekstu:

O szkole

Terminarz roku szkolnego 2023/2024

Podstawa prawna: § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432) oraz
§ 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Rok szkolny 2023/2024 trwa od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas I – IV rozpoczynają się 4 września 2023 r.
a kończą się 21 czerwca 2024 r. Łącznie 38 tygodni.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas V (maturalnych) rozpoczynają się 4 września 2023 r. a kończą się 26 kwietnia 2024 r. Łącznie 30 tygodni.

Klasy I – IV:

Klasy maturalne:

I semestr

04.09.2023 – 05.01.2024 (17 tygodni)

I semestr

04.09.2023 – 05.01.2024 (17 tygodni)

II semestr

08.01.2024 – 21.06.2024 (21 tygodni)

II semestr

08.01.2024 – 26.04.2024 (13 tygodni)

 

Kalendarz szkolny 2023/2024

SIERPIEŃ

31.08.2023

Czwartek, godz. 10:00

Rada Pedagogiczna

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna po egzaminach poprawkowych.

Rekrutacja 2023/2024. Przydział obowiązków nauczycielskich.

WRZESIEŃ

04.09.2023

Poniedziałek, godz. 9:00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

07.09.2023

Czwartek, godz.12:00

Rada Pedagogiczna

Zaopiniowanie arkusza organizacji na rok szkolny 2023/2024

13.09.2023

Środa, godz. 15:30

Zebranie kierownictwa i przewodniczących Zespołów Przedmiotowych

14.09.2023

Czwartek, godz.16:00

Rada Pedagogiczna

Plan pracy szkoły, nadzór pedagogiczny 2023/2024.

Liczebność klas. Sprawy różne.

14.09.2023

Czwartek, godz.18:00

Zebranie Rodziców

14.09.2023

Czwartek, godz.19:00

Zebranie Rady Rodziców

PAŹDZIERNIK

13.10.2023

Piątek, godz. 12:00

Rada Pedagogiczna

Święto Edukacji Narodowej.

LISTOPAD

01.11.2023

Środa

Dzień Wszystkich Świętych

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.11.2023

Czwartek

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03.11.2023

Piątek

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

do 29.11.2023

Środa

Termin informowania uczniów wszystkich klas przez nauczycieli przedmiotów o proponowanych ocenach na I semestr roku szkolnego 2023/2024 w tym
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem. Wpis wszystkich proponowanych ocen do Librusa.

30.11.2023

Czwartek, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna

Proponowane oceny na I semestr roku szkolnego 2023/2024 dla uczniów wszystkich klas (w tym zagrożenia oceną niedostateczną
i nieklasyfikowaniem).

Wyniki nauczania, sprawy wychowawcze, sprawy różne.

30.11.2023

Czwartek, godz. 17:30

Zebranie Rady Rodziców

30.11.2023

Czwartek, godz. 18:00

Zebranie Rodziców

GRUDZIEŃ

13.12.2023

Środa, godz. 15:30

Zebranie kierownictwa i przewodniczących Zespołów Przedmiotowych

25.12.2023 – 01.01.2024

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

03.01.2024

Środa, godz. 15:30

Zebranie kierownictwa i przewodniczących Zespołów Przedmiotowych

04.01.2024

Czwartek, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna

Klasyfikacja wszystkich klas na I semestr roku szkolnego 2023/2024

Wyniki nauczania, sprawy wychowawcze, sprawy różne.

04.01.2024

Czwartek, godz. 17:30

Zebranie Rady Rodziców

04.01.2024

Czwartek, godz. 18:00

Zebranie Rodziców

09.01.2024

Wtorek

Egzamin zawodowy

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10.01.2024

Środa

Egzamin zawodowy

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

15.01 - 26.01.2024

Ferie zimowe

LUTY

14.02.2024

Środa, godz. 15:30

Zebranie kierownictwa i przewodniczących Zespołów Przedmiotowych

MARZEC

do 20.03.2024

Środa

Termin informowania uczniów klas maturalnych przez nauczycieli przedmiotów o  proponowanych ocenach rocznych w roku szkolnym 2023/2024 w tym zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem.
Wpis wszystkich proponowanych ocen do Librusa.

21.03.2024

Czwartek, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna

Proponowane oceny roczne w  roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów klas maturalnych  (w tym zagrożenia oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem).

Wyniki nauczania, sprawy wychowawcze, sprawy różne.

21.03.2024

Czwartek, godz. 17:30

Zebranie Rady Rodziców

21.03.2024

Czwartek, godz. 18:00

Zebranie Rodziców

28.03. - 02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ

11.04.2024

Czwartek,

w godz. 16:00 - 19:00

Dzień otwarty dla kandydatów do szkoły

do 17.04.2024

Środa

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w dzienniku elektronicznym Librus  wpisują roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas maturalnych.

 

do 18.04.2024

Czwartek, do godz. 12:00

Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny uczniów klas maturalnych

Nauczyciele weryfikują nieklasyfikację uczniów na swoich przedmiotach.

18.04.2024

Czwartek, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna

Klasyfikacja roczna uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2023/2024

Rozpatrzenie podań o egzaminy klasyfikacyjne uczniów klas maturalnych

19.04.2024, 22.04.2024

23.04.2024, 24.04.2024

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów klas maturalnych

25.04.2024

Czwartek, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna

Klasyfikacja roczna uczniów klas maturalnych po egzaminach klasyfikacyjnych

26.04.2024

Piątek, godz. 15:00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 dla klas maturalnych

MAJ

01.05.2024

Środa

Święto Pracy

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.05.2024

Czwartek

Święto Flagi

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03.05.2024

Piątek

Święto Konstytucji 3 Maja

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

07.05.2024

Wtorek

Egzamin maturalny

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

08.05.2024

Środa

Egzamin maturalny

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

09.05.2024

Czwartek

Egzamin maturalny

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

13.05.2024

Poniedziałek

Egzamin maturalny

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

do 22.05.2024

Środa

Termin informowania uczniów klas I - IV przez nauczycieli przedmiotów
o proponowanych ocenach rocznych w roku szkolnym 2023/2024 w tym zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem.
Wpis wszystkich proponowanych ocen do Librusa.

23.05.2024

Czwartek, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna

Proponowane oceny roczne w  roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów klas
I - IV  (w tym zagrożenia oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem).

Wyniki nauczania, sprawy wychowawcze, sprawy różne.

23.05.2024

Czwartek, godz. 17:30

Zebranie Rady Rodziców

23.05.2024

Czwartek, godz. 18:00

Zebranie Rodziców

30.05.2024

Czwartek

Święto Boże Ciało

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

CZERWIEC

03.06.2024

Poniedziałek

Egzamin zawodowy

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04.06.2024

Wtorek

Egzamin zawodowy

12.06.2024

Środa, godz. 15:30

Zebranie kierownictwa i przewodniczących Zespołów Przedmiotowych

 

12.06.2024

Środa

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w dzienniku elektronicznym Librus  wpisują roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I - IV

13.06.2024

Czwartek

do godziny 12:00

Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny uczniów klas I – IV

Nauczyciele weryfikują nieklasyfikację uczniów na swoich przedmiotach.

13.06.2024

Czwartek, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna

Klasyfikacja roczna uczniów klas I - IV w roku szkolnym 2023/2024

Rozpatrzenie podań o egzaminy klasyfikacyjne uczniów klas I - IV

14.06.2024 - 19.06.2024

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów klas I - IV

20.06.2024

Czwartek, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna

Klasyfikacja roczna po egzaminach klasyfikacyjnych

21.06.2024

Piątek, godz. 9:00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21.06.2024

Piątek, godz. 13:00

Plenarna Rada Pedagogiczna

24.06 – 31.08.2024

Ferie letnie

LIPIEC

24.06 – 31.08.2024

Ferie letnie

SIERPIEŃ

20.08.2024

Wtorek, godzina 9:00

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym część pisemna

21.08.2024

Środa

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym część ustna

26.08. - 29.08.2024

Egzaminy poprawkowe

30.08.2024

Piątek, godz. 10:00

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna po egzaminach poprawkowych.

Rekrutacja 2024/2025, przydział obowiązków nauczycielskich.

 

 

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2023/2024

Klasa

Termin praktyki zawodowej

III DT Technik obsługi turystycznej

III GO Technik żywienia i usług gastronomicznych        

18.09.2023 - 13.10.2023

III AH Technik hotelarstwa

16.10.2023 - 10.11.2023

III ET Technik obsługi turystycznej          

13.11.2023 -   08.12.2023

IV AH Technik hotelarstwa

29.01.2024 - 23.02.2024

IV DT Technik obsługi turystycznej

IV GO Technik żywienia i usług gastronomicznych           

26.02.2024 - 22.03.2024

IV ET Technik obsługi turystycznej

03.04.2024 - 30.04.2024

 

Egzamin zawodowy w roku szkolnym 2023/2024 – termin główny

Klasy V (maturalne) – styczeń 2024

Klasy III – czerwiec 2024